Tuesday, May 13, 2014

Penggerak Hati

Aku perlukan seseorang yang tahu erti menghargai,
Yang di balik senyumnya ada senyumku,
Yang mengerti setiap perilaku
Yang bisa menggerakkan hatiku.

Adakahsemua itu hanya wujud dalam cerita dongeng?
Aku harap tidak.